Lenneke van der Goot @ WUR Wageningen

2 oktober t/m 30 november

Upcoming: new photos!

 

Lenneke van der Goot (Gouda, 1979) haar werk omvat kleine tekeningen, meer dan levensgrote tekeningen, murals en (site-specific) installaties. Ze probeert hierbij in- en uit te zoomen op geconstrueerde objecten en bouwplaatsen en die te vangen in een moment. Wat je ziet zijn disfunctionele bouwwerken. Ze vertaalt het naar een wereld die we niet direct herkennen als de realiteit, maar die op een bepaalde manier wel refereert daaraan. Een abstractie van de werkelijkheid. De soms dramatische lichtinval benadrukt dat je kijkt naar een in scene gezette wereld, waarin kleur, positie, omgeving en uitsnede allemaal ingezet zijn om de beleving te intensiveren. Haar werk is niet realistisch, uitgemeten, kloppend, maar heeft ten doel overtuigend te zijn, een geloofwaardig alternatief.

 
Algae Object Field 
Voor het MIR-project Algae Object Field aan de WUR werkt Lenneke aan een vloertekening van zelfgemaakt groen algenkrijt. Transformatie van materiaal - van alg naar krijtobject naar tekening - en het maakproces zijn onderdeel van de installatie. De instabiele pigmenten van de algen zullen verbleken in het licht, waardoor de tekening in de loop der tijd ook van kleur zal verschieten. Metamorfose, tijd, constructie en verval zijn belangrijke elementen die worden verbeeld.
 
Video gemaakt door Artforever
 

Lenneke van der Goot (Gouda, 1979) her work includes small drawings, life-sized drawings, murals and (site-specific) installations. Herewith she tries to zoom in and out on constructed objects and construction sites, to capture them in a moment. What you see are dysfunctional structures. She translates it into a world that we do not immediately recognise as reality, but which in a certain way does refer to it, an abstraction of reality. The sometimes dramatic incidence of light emphasizes that you look at a world set in a scene, in which colour, positioning, environment, and cropping are used to intensify the experience. Her work is not realistic, measured or correct, but aims to be convincing, credible and alternative.

 
Algae Object Field
For the MIR Algae Object Field project at WUR, Lenneke is working on a floor drawing using self-made green algae chalk. Transformation of material from algae to chalk, object to drawing and, the creation process form part of the installation. The unstable pigments of the algae will fade in the light and as a result, the drawing with time will also change colour. Metamorphosis, time, construction and decay are important elements that are depicted.