Koos Buist @ Groningen

1 juni t/m 2 augustus 2020

Koost Buist - Grondwerk 
Van macro tot micro richt Koos Buist (1984) zich op de ‘alledaagse’ natuur en haar relatie met cultuur. Voornamelijk in de vorm van ruimtelijke werk en film zoekt hij naar nieuwe perspectieven, in, over, met, van en voor onze natuurlijke omgeving. Koos: 'Tijdens mijn werkperiode ga ik mij bezighouden met water, aarde en bodemleven. Het voormalig suikerunieterrein en de kennis van het Suikerterrein Terra zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Middels installaties, proefopstellingen en video zal dit verbeeld worden. Hier onder beschrijf ik kort drie sub thema's welke tijdens mijn werkperiode in elkaar over zullen lopen.

De Rivier & Regenworm
Zoektocht naar de schijnbare verbindingen tussen het gekronkel van de regenworm en de rivier.

De Kolk en wierde
Beide belangrijke cultuur/natuurhistorische elementen in ons landschap ontstaan door onze relatie met het water. Dat ze elkaars tegenpolen zijn fascineert mijn en gebruik ik als basis voor de werken hierover.

Insecten Temple
Dit semipermanente gewijde werk op het voormalig suiker terrein moet ik ontmoeting plaats voor mens en insect worden. Onderdeel van een doorlopen project sinds 2010.