Johan Rijpma @ WUR Wageningen

3 december 2019 t/m 25 januari 2020

3rd December 2019 until 25th January 2020

Public working period: Tuesday - Thursday 12:00 - 16:00

Vernissage Wednesday 22nd January 16:00

Exhibition: Thursday 23rd until Saturday 25th January 12:00 - 17:00

 

Wageningen University Research

Droevendaalsesteeg 2 Wageningen 

 

Op een speelse maar systematische manier gaat Johan Rijpma (Utrecht, 1984) creatieve samenwerkingen aan met objecten en onderwerpen uit zijn dagelijkse omgeving. In deze fysieke gedachte-experimenten reflecteert hij op de positie van de “maker” in het creatieve proces en de verhouding tussen de waarnemer en dat wat wordt waargenomen. Op het eerste oog eenvoudige processen, zoals het breken van een bord of het trekken van een lijn, groeien door hun interne logica uit tot complexe en betekenis implicerende situaties. Oorzaak en gevolg, maker en toeschouwer, expressie en perceptie smelten daarbij samen tot hypnotiserende video’s en installaties.

 

Gravity Waves
In de maanden december en januari zal Johan Rijpma werken aan een zelf genererende ruimtelijke installatie. Op eigenzinnige wijze zal de installatie via de zwaartekracht en het voorspellen van zijn eigen richting, de ruimte binnen de MIR-locatie aftasten. Met het recursieve proces dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van de installatie, zal vanuit verschillende invalshoeken gespeeld worden met het thema tijd en de relatie tussen voorspelling en uitkomst.

 

Verhalen over het thema Tijd(loos)

Digitale flyer

 

Johan Rijpma (Utrecht, 1984) enters into creative collaborations with objects and subjects from his daily environment in a playful but systematic way. In these physical thought experiments, he reflects on the position of the 'maker' in the creative process and the relationship between the observer and what is perceived. At first sight, simple processes, such as breaking a board or drawing a line, grow into complex and meaningful situations through their internal logic; cause and effect, creator and spectator, expression and perception merge into hypnotic videos and installations.

 

Gravity Waves
Johan Rijpma will work on a self-generating spatial installation in December and January. The installation will sense the space within the MIR location through gravity and predicting its direction. With the recursive process that underlies the development of the installation, the theme of time and the relationship between prediction and outcome will be played from different angles.