Hannah Vosseberg >

augustus 2015

Hannah Vosseberg is gefocust op de tegenstelling of de verbroedering van het natuurlijke en het kunstmatige; dat wat wordt aangelegd door mensenhand en overgenomen door de natuur. De elementen aarde, water en licht spelen daarbij een grote rol.
Ze presenteerde op haar eindexamen fine Art Artez een opmerkelijk project. Vrij hangend in de ruimte een door mensenhand samengestelde bol van natuurlijke elementen, planten, water en aarde die door "de natuur" zelf tot in het kleinste detail wordt uitgewerkt. Iedere dag is er iets nieuws te ontdekken, waardoor je geboeid blijft kijken. De biotoop is de kleinst mogelijke habitat waarin leven mogelijk is. Kwetsbaar en gevoelig voor allerlei invloeden. Een biotoop tot stand brengen en vervolgens in leven houden is een balanceren op intuïtie en verstand. Verstand van het groeigedrag van flora en de nodige condities en intuïtief bepalen wanneer te handelen. In MIR heeft Hannah de flora uit de nabije omgeving toegevoegd aan de aanwezige planten en mossen in de bol.Terwijl sommige planten sterven en andere weer opbloeien, blijkt het mogelijk het proces ten dele te sturen. Tegelijkertijd bepaald de wetmatigheid van de natuur hoe het proces verloopt en onverwachte wendingen krijgt. www.hannahvosseberg.com