Terra Incognita

Op ontdekkingsreis midden in Groningen 

Sinds 28 mei staat onderzoeksstation MIR op het suikerterrein in Groningen voor het project Terra Incognita. Beeldend kunstenaars Koos Buist en Wim Warrink verkennen daar de komende maanden een stadsgebied dat zelfs voor Groningers lang verborgen was.  Je leest hier meer over het project, over de keuze voor Terra Incognita van MIR-organisatoren Anouk Mastenbroek en Joyce Zwerver, en over de plannen van de kunstenaars. Tijdens de werkperiodes van Koos (in juni en juli) en Wim (in augustus en september) verschijnen er specifieke blogs over hun werk - en natuurlijk veel beeldmateriaal.

 

Met Terra Incognita wordt een stuk land in de stad Groningen (her)ontdekt. Anouk en Joyce vertellen: ‘Het is zelfs voor ons, als Groningers, een uniek gebied binnen de stadsgrenzen. De geur die de oude suikerfabriek vroeger produceerde was kenmerkend, de herinnering eraan roept direct onze jeugd op. Nu is de oude fabriek een creatieve broedplaats, die steeds meer bekendheid krijgt en tegelijk nog volop in ontwikkeling is. Daarom is dit bij uitstek een spannend transitieterrein, waar de MIR graag neerstrijkt.’

Het voormalige Suikerunieterrein is een vrij verborgen en onbekend gebied, niet alleen voor Anouk en Joyce maar voor vele stadsgenoten. Dit verstopte stuk groen wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk opgeslokt door de stad. ‘Juist dat gegeven, die onherroepelijke overgangssituatie, heeft ons geprikkeld om hier een project te starten. Om nú op ontdekking te gaan.’

De I in MIR staat voor interdisciplinair: bij ieder kunstproject de samenwerking met wetenschap, techniek, educatie of een andere discipline uit de omgeving aangaan. ‘In Groningen vinden we een waardevolle uitwisseling met Terra. Hun educatiecentrum heet, heel toepasselijk, De Pionier. Dit staat symbool voor wat van beide kanten gebeurd; zowel het Terra als de MIR kunstenaars gaan pionieren. Vanuit dat uitgangspunt - de wil om te verkennen en experimenteren - hebben we Koos Buist en Wim Warrink benaderd. Wat ons aantrok in deze twee kunstenaars is dat zij beide met land (grond, bodem) werken, maar dit vanuit een volledig andere hoek benaderen.’

De eerste werkperiode: Koos Buist
Koos Buist (1984) is de eerste die in de MIR aan de slag gaat. In 2010 studeerde hij af aan de Academie Minerva, Groningen is zijn thuisbasis. Zijn bijdrage aan Terra Incognita komt in juni en juli tot stand. ‘Ik vind de ruimte voor het experiment binnen MIR mooi,’ licht Koos toe. ‘Ik heb veel verschillende, associatieve ideeën die het uitgangspunt voor mijn werkperiode vormen.’ Zo gaat hij zich bezighouden met water: met wierden (cultuur; de terpen gemaakt door de mens) en kolken (natuur; over het algemeen ronde poelen die ontstaan na dijkdoorbraken, waar de mens dan weer zelf mythen bij verzint. ‘Een fascinatie van jongs af aan’, zegt Koos). En met het ontstaan en vergaan van rivieren - misschien zelfs wel met de link tussen rivier en regenworm.

Expeditie Micro Naut
Want Koos richt zich daarnaast op het ondergrondse leven: die regenworm, insecten, andere bodembeestjes. Voor Terra Incognita organiseert hij een aantal safari-wandelingen: de Expeditie Micro Naut. Zijn uitnodiging: ‘Ga mee op een fysieke en mentale zoektocht naar wildernis, op de grens van het zicht- en onzichtbare. We duiken van macro tot micro in verschillende biotopen van het voormalige Suikerunieterrein. Komt dat zien, ruiken, horen, voelen, beleven en vooral doen. P.s. Trek niet je nette kloffie aan.’

Met Terra-studenten en met bezoekers gaat Koos op een speelse ontdekkingsreis. Wil je je alvast opgeven voor de safari? Bekijk hier alvast de planning en geef je op! 

Volg de vorderingen van Koos
Anders dan anders weten we nog niet of (en zo ja, wanneer) er vernissage in Koos’ werkperiode kan plaatsvinden. We raden je aan de online agenda goed in de gaten te houden. Ons coronaprotocol stelt uiteraard de veiligheid van onze kunstenaars en bezoekers voorop. Daarom blijven we flexibel, en kan het zijn dat er op het laatste moment nog iets wijzigt. Wel zal de MIR op bepaalde momenten, op reservering, te bezoeken zijn. Wil je langskomen? Stuur dan een WhatsApp of sms naar 06 81 67 93 52.  

Over het werk van Koos verschijnt volgende maand een uitgebreid stuk op mirproject.nl/verhalen. Natuurlijk kun je zijn project in beeld volgen op onze website en het Instagram-account van MIR. 

Grof geschut
In augustus neemt Wim Warrink (1983) het paviljoen over. Ook Wim is afkomstig van de Academie Minerva, hij studeerde af in 2015. Tijdens zijn residentieperiode bij MIR zal Wim vooral onderzoek verrichten naar het materiaal zand. Daarover zegt hij: ‘Omdat de MIR dome geplaatst wordt in het akkerland, kan ik volledig vrij experimenteren met machines die op verschillende manieren zand verplaatsen of door de lucht in het rond schieten.' Over zijn plannen met het grove geschut spreken we hem later. Hierover verschijnt halverwege zijn project een nieuwe blog op dit platform. 

Anouk en Joyce kijken uit naar de zomer: ‘Wij verwachten dat het een vruchtbare periode gaat zijn.’