Tijd(loos) @ LOC 17 Doesburg

24 augustus t/m 29 september 2019

Vrijdag t / m zondag 13: 00-17: 00 uur 
Opening: zaterdag 24 augustus 16:00 uur
 
Loc 17 / Turfhaven Doesburg
(naast de passantenhaven)
 
 
 
MIR @ LOC 17 
In Doesburg nemen drie kunstenaars de Hanzestad Doesburg onder de loep vanuit het gegeven; ‘Tijd(loos)’. Met de moderne techniek van een 3D scanner gaat Hans Wijninga het historische straatbeeld vastleggen met daarin de contrasten van de moderne tijd. Gerco de Ruijter maakt met zijn vlieger een 360 graden panorama van de stad. In dit panorama regisseert hij een beweging waardoor er een verloop in tijd lijkt te ontstaan.  Al spoorzoekend in de veelal aangeharkte tuinen van Doesburg brengt Annegien van Doorn de karakters van de tuinen en hun eigenaren in beeld. Zij onderzoekt het verlopen en het letterlijk en figuurlijk verliezen van (de) tijd.
MIR is te gast op het terrein van LOC 17 in Doesburg waarop het voormalige op- en overslag gebouw van De GTW (De Gelderse Tramwegen) is gevestigd. Hier wordt hard gewerkt om het gebouw een nieuwe invulling te geven met onder andere horeca en diverse culturele activiteiten.
 
 
 
 
Tijd(loos)
Tijd(loos) impliceert dat iets een eeuwigheidswaarde heeft, én het wil zeggen dat er geen tijd is, immers zonder tijd. In beide gevallen een contradictie. Tijd is een constante aanwezigheid; een 4e dimensie in het nu. Tijd en ruimte zijn een eenheid. Door foto’s te maken leg je het moment vast en wordt je je bewust van het tijdelijke.Het niet aan tijd gebonden zijn is een zeldzaamheid, het negeren van de tijd lijkt een onmogelijkheid. De kloktijd die ons dagelijkse leven domineert laat weinig ruimte voor verveling, bezinning en reflectie. Wij kennen tijd als een vaste orde dat zich volgens het ritme van de zonnewende voltrekt en waaraan niemand zich kan onttrekken. Toch is tijd geen statisch gegeven. Bij de oude Grieken had de tijd twee gezichten; Chronos en Kairos. De meetbare tijd versus de gevoelsmatige tijd. Een wetenschappelijke benadering van tijd maakt inzichtelijk hoe kneedbaar deze vaste waarden zijn. De tijdservaring daarentegen lijkt juist per definitie niet vormvast en niet meetbaar. De MIR verplaatst zich vanuit Doesburg naar de Wageningen University Research, waar twee kunstenaars een werkperiode vervullen. Aansluitend op beide projecten volgt er in de winter een lezing over de wetenschappelijke tijd en de ervaringstijd.
 
Digitale Flyer 
 
Afbeelding 1 Gerco de Ruijter, Doesburg, 2019
www.gercoderuijter.nl 
 
Afbeelding 2 Hans Wijninga, een nachtelijke wandeling door historisch Doesburg, 2019
www.hanswijninga.nl 
 
Afbeelding 3: Annegien van Doorn, de Tuinen, 2019
www.annegienvandoorn.com