Lenneke van der Goot @ WUR Wageningen

2 oktober t/m 30 november 2019

2nd October until 30th November

Public working period: Monday - Wednesday 09:30 - 12:00
Vernissage: Wednesday 27th November 16:00
Exhibition: Thursday 28th until Saturday 30th November 12:00 - 17:00
 
Wageningen University Research 
Droevendaalsesteeg 2 Wageningen 
 

NL
MIR is deze winter te gast op het terrein van de Wageningen University Research. Twee beeldend kunstenaars vervullen ieder een werkperiode van twee maanden. Algen van WUR’s AlgaePARC vormen de basis van Lenneke van der Goot’s zelfgemaakte krijt. Zij toont de beweging van opbouw en het onvermijdelijke verval. Haar krijtobjecten slijten bij het maken van een vloertekening, waarin verschillende algentypen de kleuren bepalen. Deze pigmenten zijn instabiel, zodat de aanvankelijke intensiteit met het verstrijken van de tijd verbleekt. Het werk in wording transformeert voortdurend en vergaat uiteindelijk. 
 

ENG
This winter MIR is a guest at the Wageningen Unversity Research site. Two visual artists will each fulfil a two-month working period; both artists have a link with science. Algae from WUR’s AlgaePARC form the basis of Lenneke van der Goot’s home-made chalk. It shows the movement of construction and the inevitable decline. Her chalk objects wear out when making a floor drawing, in which different algae types determine the colors. These pigments are unstable, so  the initial intensity fades with the passage of time. The work in progress is constantly transforming and eventually decays.

 

 

Verhalen over het thema Tijd(loos)

www.lennekevandergoot.nl 
Digitale flyer