Johan Rijpma @ WUR Wageningen

2 december 2019 t/m 25 januari 2020

2nd December until 25th January
Public working period: Tuesday -Thursday 12:00-16:00
Vernissage: Wednesday 22nd January 16:00
Exhibition: Thursday 23rd until Saturday 25th January 12:00-17:00
 
Wageningen University Research 
Droevendaalsesteeg 2 Wageningen 
 
NL
MIR is deze winter te gast op het terrein van de Wageningen University Research. Twee beeldend kunstenaars vervullen ieder een werkperiode van twee maanden. In december en januari werkt Johan Rijpma aan een ‘zelfgenererende’ ruimtelijke installatie. Zwaartekracht, ritme en voorspellingen bepalen wat zijn systeem uit de MIR-ruimte afleest. Via zichzelf herhalende processen speelt hij met de verwachtingen die data-analyse normaal gesproken oproept: wat is de relatie tussen voorspelling en uitkomst? Welke invloeden hebben tijd en beweging op de resultaten?

ENG
This winter MIR is a guest at the Wageningen Unversity Research site. Two visual artists will each fulfil a two-month working period; both artists have a link with science.In December and January Johan Rijpma is working on a ‘self-generating’ spatial installation. Gravity, rhythm and predictions determine what his system reads from the MIR space. Through self-repeating processes, he plays with the expectations that data analysis normally raises: what is the relationship between prediction and outcome? What influences do time and movement have on the results?

 

Verhalen over het thema Tijd(loos)

www.johanrijpma.nl 
Digitale flyer